ZAPYTANIA OFERTOWE

horizontal rule

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH PROGRAMU "AKTYWNA TABLICA"

  1. ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  2. ZAŁĄCZNIK NR 2 OFERTA
  3. ZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM  
  4. ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NA DOSTAWĘ POMOCY

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017 (DOTYCZY REALIZACJI PACZEK MIKOŁAJKOWYCH DLA DZIECI)