WYDARZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

horizontal rule

 

Wydarzenia 2017/2018
Wydarzenia 2016/2017                                                
Wydarzenia 2015/2016
 

 

horizontal rule

 


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015
ŚWIĘTO RODZICÓW
SPORTOWY PIKNIK RODZINNY
"TRZYMAJ FORMĘ"
KLASY PIĄTE Z WIZYTĄ W PIENINACH
LAS- SPOTKANIE Z PREZESEM KOŁA ŁOWIECKIEGO
OGÓLNOPOLSKI KONKURS "FARMER"
SZKOLNY KONKURS WIEDZY O ZATORZE
„NASZE ZDROWIE W NASZYCH RĘKACH” - TRZYMAJ FORMĘ
SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY O TYTUŁ „ MISTRZA ORTOGRAFII”
„ZRYW WOLNYCH SERC”
DZIEŃ DZIECKA  W NASZEJ SZKOLE
WARSZTATY „SZTUKA NA KÓŁKACH”
GMINNY KONKURS O JANIE PAWLE II
SZKOLNY KONKURS BRD
ZATORSKIE ODPUSTY
WARSZTATY BIBLIOTECZNE KLAS PIĄTYCH
KLASY PIĄTE Z WIZYTĄ W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W OŚWIĘCIMIU
PIERWSZOKLASIŚCI NA BASENIE
GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA
ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA
GMINNY KONKURS RECYTATORSKI
GMINNY KONKURS "ASY Z TRZECIEJ KLASY"
POMÓŻMY BRACIOM

XXXI WOJEWÓDZKI KONKURS RECYTATORSKI
DZIEŃ ZIEMI
SZKOLNY KONKURS "FARMER"
UCZEŃ Z PASJĄ- ADAM ROMAŃSKI
KONKURS ORTOGRAFICZNY
KONKURS RECYTATORSKI KLASY 4-6
KONKURS RECYTATORSKI

OLIMPIJKA POPROWADZI ZAJĘCIA Z ZATORSKĄ MŁODZIEŻĄ
PRZEDSTAWIENIE WIELKOPOSTNE - "HISTORIA KRZYŻA"
TRÓJKI NA SZÓSTKĘ!
DZIEŃ TALENTÓW
CÓŻ TO BYŁ ZA BAL…
DZIEŃ BABCI I DZIADKA W KLASIE 1b
DZIEŃ BABCI I DZIADKA W ROK W KLASACH DRUGICH
Podsumowanie I półrocza SP - bezpieczne ferie zimowe - Nagrodzeni uczniowi
DZIEŃ BABCI I DZIADKA W KLASIE 1a
BOGACTWO MÓRZ I OCEANÓW

ŚWIĘTO PATRONA
WIGILIE KLASOWE - 19.12.2014r.
KIERMASZ ŚWIĄTECZNY
TURNIEJ MIKOŁAJKOWY
TO BYŁA WYPRAWA!

GMINNY KONKURS SZACHOWY
KOCIOŁ POEZJI
"DOTYK ANIOŁA"
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
FINAŁ KONKURSU "BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY"
EUROPEJSKIE ŻNIWA KARPIOWE
III GMINNE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE W ZATORZE KLAS I-III
KONKURS RÓŻAŃCÓW
BĄDŹMY UWAŻNI, BĄDŹMY BEZPIECZNI!
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

horizontal rule

do góry

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015
 

WYRÓŻNIENI UCZNIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

/M.Stramecka/

horizontal rule

do góry

ŚWIĘTO RODZICÓW
 

horizontal rule

do góry

SPORTOWY PIKNIK RODZINNY

RODZINNY PIKNIK SPORTOWY

Dnia 13 czerwca 2015 roku mieliśmy okazję wziąć udział w wydarzeniu ważnym dla miłośników lekkoatletyki i dla rodzin z naszej okolicy, bowiem w zatorskiej Szkole zorganizowano Rodzinny Piknik Sportowy.
            Na początku odbyła się prelekcja na temat zdrowego odżywiania, w ramach programu „Trzymaj formę”, a następnie zaproszono na scenę wielokrotnych mistrzów tańca towarzyskiego:  Klaudię Goczał z Jakubem Zielezińskim. Wprowadzili nas oni w świat niezwykłych wrażeń.
            Po występie podzielono dzieci, młodzież na kilka grup wiekowych. Najmłodsi, uczniowie klas I-III szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego, uczestniczyli w następujących zawodach: skoki w dal, skoki na piłce, biegi. Kolejne grupy to uczniowie klas IV-VI i gimnazjum. Przewidziano dla nich konkurencje: siatkówka, kręgle, kolarstwo i rzut do celu. Ostatnia grupa uczestników to dzieci z rodzicami. Ta grupa była najliczniejsza. Dyscypliny sportowe dla nich to: kręgle, rzut do kosza, sztafeta. Dla osób, które nie brały udziału w zawodach, przewidziano możliwość malowania graffiti albo grania w gry planszowe. Po wysiłku mogliśmy sobie zmierzyć ciśnienie i cukier. Spragnieni i głodni mogli skorzystać z bufetu obsługiwanego przez panie z Rady Rodziców (dziękujemy za pomoc bardzo serdecznie).
            Najlepsi otrzymali nagrody w postaci pucharów i medali.

[photogallery/photo00029999/real.htm]

/M. Stramecka/

horizontal rule

do góry

"TRZYMAJ FORMĘ"
            To już kolejny rok realizacji programu dotyczącego zdrowego stylu życia.   W ramach programu w roku szkolnym 2014/15  podjęto działania propagujące zdrowie w zakresie właściwego  odżywiania, ruchu, profilaktyki chorób zakaźnych i nowotworowych , przeciwdziałaniu uzależnień. Podjęte zostały następujące inicjatywy :
      -  w klasach V-VI SP oraz I-IIIG -   „Dzień sałatkowy ”połączony z prelekcją pielęgniarki szkolnej nt. zdrowego odżywiania oraz  roli wody dla organizmu ludzkiego (październik 2014)
      -  uczniowie klasy IV wykonywali plakaty w ramach projektu  „Zasady zdrowego odżywiania”- szkolna wystawa prac plastycznych – przekazanie prac  i wystawa w Ośrodku Zdrowia w Zatorze czteroosobowe 
          zespoły klas gimnazjalnych rywalizowały w konkursie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej „Czuję się bezpiecznie”, pogadanka z prezentacją multimedialną  w związku z „Dniem bez papierosa” –„Nie
          wciągnij się”  (listopad 2014)
       - uczniowie  ZSO uczestniczyli w apelu dotyczącym zaleceń „Europejskiego Kodeksu walki 
z rakiem” ze szczególnym uwzględnieniem zasad zdrowego odżywiania oraz aktywności ruchowej – zalecenia te        
         zostały przedstawione rodzicom podczas zebrań klasowych oraz została wykonana gazetka szkolna i zorganizowano stałą wystawę zaleceń Kodeksu  (luty-marzec  2015)
      -  propagowano profilaktykę chorób zakaźnych poprzez apel „Nie daj się grypie” (IX. 2014) oraz prelekcje i pogadanki w klasach VI SP oraz III Gimnazjum przez nauczyciela przyrody/biologii oraz pielęgniarkę
         szkolną nt. roli szczepień ochronnych
      - realizowano szkolny projekt ekologiczno - zdrowotny „Nasze zdrowie w naszych rękach”- uczniowie ZSO wykonywali gazetki klasowe oraz plakaty dotyczące zdrowego stylu życia oraz  związane                            z
         profilaktyką uzależnień , bezpieczeństwa (historyjki obrazkowe) oraz planszowe gry ekologiczne-konkurs klas w kategorii „Szkoła Podstawowa” oraz „Gimnazjum”(marzec-maj)
       - projekty uczniów klas II Gimnazjum o tematyce prozdrowotnej: „Zasady zdrowego odżywiania”, „Czy wszystkie substancje się rozpuszczają”(rola wody ),”Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”,
        „Jak zachowywać się podczas burzy i pomoc osobom porażonym prądem?”, „Gry komputerowe i ich wpływ na życie człowieka”- prezentacje w Regionalnym Ośrodku Kultury  w Zatorze (luty-maj  2015r.)
      - lekcje wychowawcze dla uczniów gimnazjum „31 maj - Dzień bez tytoniu
      - edukacja ekologiczno-zdrowotna – prelekcje prezesa Koła Łowieckiego „Kruk” związane ze  znaczeniem lasu dla człowieka w aspekcie jego zdrowia (kwiecień-maj)
      - aktywny i liczny udział uczniów ZSO w sportowych  obchodach  „Dnia Dziecka”
      - udział uczniów gimnazjum ZSO w organizowanym przez Wielozawodowy Zespół Szkół  festynie zdrowia „Czas na zdrowie”- degustacje zdrowej żywności, spotkania ze specjalistami prezentującymi sposoby 
         aktywnego spędzania wolnego czasu, badanie poziomu cukru i ciśnienia krwi
      - uczniowie ZSO uczestniczyli w tanecznych przerwach zorganizowanych przez nauczyciela wychowania fizycznego w ramach realizacji projektu „Wf z Klasą”, „Sportowy Piknik”- zmagania sportowe uczniów
        ZSO i ich rodziców połączone z degustacją zdrowych sałatek, pomiar ciśnienia krwi oraz cukru   (13.06.2015r.)
      - uczniowie gimnazjum brali aktywny udział w akcji „Gminne Sprzątanie Świata” (maj 2015)
      - szkolenia zewnętrzne dla rodziców „Narkotyki i dopalacze- współczesne zagrożenia dziec i młodzieży- co o nich wiesz?”, „Cyberprzestępczość - współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży”, ulotki z informacjami
        dla rodziców z projektu „Przemoc boli.
Objęcie programem całej społeczności uczniowskiej oraz  realizacja  licznych przedsięwzięć stała się możliwa dzięki inicjatywom  i współpracy dyrekcji ,całego grona pedagogicznego oraz pielęgniarki szkolnej.

                                                                                                                                                /Renata Kyś/

horizontal rule

do góry

KLASY PIĄTE Z WIZYTĄ W PIENINACH

[photogallery/photo00028735/real.htm]

/B.Gwóźdź/

horizontal rule

do góry

LAS- SPOTKANIE Z PREZESEM KOŁA ŁOWIECKIEGO

[photogallery/photo00025910/real.htm]


/R. Kyś/

horizontal rule

do góry

OGÓLNOPOLSKI KONKURS "FARMER"

/B.Sopicka, M.Błażej/

horizontal rule

do góry

SZKOLNY KONKURS WIEDZY O ZATORZE

[photogallery/photo00024375/real.htm]

horizontal rule

do góry

„NASZE ZDROWIE W NASZYCH RĘKACH” - TRZYMAJ FORMĘ

            To tytuł projektu ekologiczno- zdrowotnego pod patronatem Koła Łowieckiego „Kruk”, a  realizowanego wśród uczniów naszej szkoły w terminie marzec-maj 2015r. Główne  założenia projektu to:  przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach w domu i poza nim, utrwalanie właściwych nawyków wobec środowiska naturalnego, przedstawienie informacji nt. profilaktyki zdrowotnej poprzez  stosowanie szczepień ochronnych, kształtowanie asertywnych  postaw wobec uzależnień. Projektem zostali objęci uczniowie klas I-VI Szkoły Podstawowej oraz klas I-III Gimnazjum. Przeprowadzone zostały następujące działania:
       Konkurs plastyczny dla klas I-III:
    -indywidualne przygotowanie prac plastycznych pod hasłem „Nasze zdrowie w naszych rękach” – na zajęciach plastycznych w szkole – chętni uczniowie z klas I – III
    -przygotowanie galerii prac plastycznych projektu
    -apel klas I – III z udziałem prezesa Koła Łowieckiego „Kruk”„Nasze zdrowie w naszych rękach” –prezentacja klasy II a
Konkurs plastyczny dla klas IV-VI  (plastyka, przyroda):
    - kl. IV „Bezpieczeństwo w domu i poza nim”-historyjka obrazkowa
    - kl. V „Ochrona środowiska obowiązkiem każdego”- planszowa gra
    - kl. VI „Uzależnieniom powiedz NIE”-plakat
Wykonanie gazetek klasowych:
    -„Światowy dzień zdrowia” lub „Dzień Ziemi”- ocena przez niezależne jury wraz z plakatem w ramach konkursu
    -Prelekcja „Rola szczepień ochronnych”-pogadanki w klasach VI oraz III gimnazjum
    -Zbiórka makulatury i baterii (ZSO)
W dniu 01.06. 2015r. podczas obchodów „Dnia dziecka” odbyło się podsumowanie projektu dla uczniów klas IV-VI oraz I-IIIG . Wyniki  konkursu  plastycznego w   kategorii Szkoła Podstawowa:             
                                    I miejsce - kl. IVb
                                  II miejsce - kl. IVa 
                                 III miejsce  - kl. Va. 
Nagrody zostały ufundowane przez Koło Łowieckie „Kruk”, za co szkoła składa serdeczne podziękowania. Mamy nadzieję , iż przeprowadzone działania wpłyną na właściwe postawy  dzieci i młodzieży wobec zachowań zarówno proekologicznych  jak i prozdrowotnych
.

/R.Kyś/

horizontal rule

do góry

SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY O TYTUŁ „ MISTRZA ORTOGRAFII”

            5 maja odbył się coroczny konkurs ortograficzny o tytuł „Mistrza Ortografii klas IV-VI”. Wzięło w nim udział 16 uczniów z klas IV-VI. Uczestnicy pisali dyktando pt. ,,Niezwykły krajobraz”.
Wyniki przedstawiają się następująco: 
                                                                     
I miejsce i tytuł ,,Mistrza Ortografii klas IV-VI” zdobyła  Zuzanna Błażej z klasy – IV b
                                                                   
II miejsce  Faustyna Dyrda z klasy V a
                                                                   III miejsce Hubert Krawczyk z klasy V a

Uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki wezmą udział w IX Międzygminnym Konkursie Ortograficznym o tytuł ,,Mistrza  Ortografii” w Osieku. Gratulujemy i życzymy im powodzenia!

horizontal rule

do góry

„ZRYW WOLNYCH SERC”

1 czerwca 2015r. podczas obchodów Dnia Dziecka w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Zatorze cała społeczność szkolna przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Profilaktyka a Ty”.  W Miejskiej strefie Sportu i Rekreacji na 60 sekund sportowe zmagania przerwało 121 uczniów z klas IV-VI SP i 136 uczniów klas I-III gimnazjum, by zjednoczyć się we wspólnym geście i wyrazić troskę o życie wolne od uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego człowieka.  125 najmłodszych uczniów klas I-III SP wraz z wychowawcami również połączyło się z ideą „Zrywu Wolnych Serc” podczas pierwszego rajdu na Kopiec Grunwald w Palczowicach.
               Ta symboliczna akcja ma ogromne znaczenie z uwagi na wzrost świadomości młodych ludzi, gdyż integruje ich w wspólnej sprawie oraz kształtuje postawy twórczej profilaktyki.

 

horizontal rule

do góry

DZIEŃ DZIECKA  W NASZEJ SZKOLE
 

 

horizontal rule

do góry

WARSZTATY „SZTUKA NA KÓŁKACH”

            25 maja uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej wzięli udział w warsztatach  z zakresu sztuki, dziedzictwa kulturowego i edukacji artystycznej „Sztuka na kółkach” Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Krakowie. Dlaczego „Sztuka na kółkach”? Oto cytat organizatorów: „Dlatego, że postanowiliśmy „wydostać” sztukę z ram i udowodnić, że można z nią obcować w różnych miejscach: nie tylko w muzeach i galeriach w dużych miastach, ale także w miasteczkach, na wsi, „u siebie”. Kółka podkreślają więc mobilny charakter naszego projektu...” Ideą projektu – to już VII edycja warsztatów -  jest stworzenie  na obszarze zabytku znanego lokalnej społeczności, na przykład w kościele  miejsca, od którego można zacząć przygodę ze sztuką. „ W przestrzeni tej prowadzimy interaktywne warsztaty dotyczące różnych zagadnień z zakresu ikonografii, architektury, technik artystycznych, stylu, percepcji dzieła, itd., poruszamy także zagadnienia z zakresu turystyki, ochrony dziedzictwa kulturowego, aktywnego promowania kultury i swojego regionu. Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży szkolnej oraz wszystkich zainteresowanych słuchaczy” - informacja ze strony organizatora. W warsztatach wzięło udział 80 uczniów z klas IIIB i IVA Szkoły Podstawowej.

/M. Bernowska/

horizontal rule

do góry

GMINNY KONKURS O JANIE PAWLE II

            22 maja 2015 r. w siedzibie naszej szkoły odbyła się II edycja gminnego konkursu z wiedzy biograficznej pt. „Jan Paweł II jako człowiek”. Po napiętych rozgrywkach drużynowych I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa z Zatora, II miejsce Szkoła Podstawowa z Laskowej, III miejsce Szkoła Podstawowa z Podolsza. Tego samego dnia nastąpiło rozstrzygnięcie plastycznego gminnego konkursu pt. „Jan Paweł II – papież miłosierdzia”.  Oto laureaci tegoż konkursu:
            Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz dziękujemy ks. Bartłomiejowi Bartosik za zorganizowanie, przeprowadzenie i ufundowanie nagród rzeczowych konkursu biograficznego i plastycznego.

[photogallery/photo00020041/real.htm]

 

horizontal rule

do góry

SZKOLNY KONKURS BRD

W poniedziałek 18 maja 2015 r. w Szkole Podstawowej w Zatorze odbył się Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym. Wzięły w nim udział trzyosobowe zespoły reprezentujące klasy V i VI. W skład konkursowego jury weszli: aspirant sztabowy p. F. Sajdak, p. D. Skrzypek – Koordynator Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa i p. A. Nowokuński – Koordynator d.s Bezpieczeństwa. Na konkursie obecna była p. dyrektor ZSO w Zatorze R. Pękala. Uczniowie musieli rozpoznać znaki drogowe pionowe i poziome, ustalić kolejność opuszczania przez pojazdy skrzyżowań różnego typu, wykazać się znajomością numerów alarmowych i manewrów. Wiedzieć, w co powinna być zaopatrzona apteczka pierwszej pomocy i jakie jest obowiązkowe wyposażenie roweru, znać zasady poruszania się rowerzystów w kolumnach. Łącznie mieli do rozwiązania 7 zadań. Wszystkie zadania były prezentowane również publiczności za pośrednictwem prezentacji. Poszczególne zadania oceniało jury, a wyniki umieszczane były na tablicy. Konkurs wygrali uczniowie reprezentujący kl. VI a, II miejsce – V b, III miejsce – V a i IV miejsce – VI b. Uczniowie otrzymali dyplomy. Elementem dodatkowym konkursu była projekcja filmu animowanego pt. „Omnikopter”.

                                                                                                     /Organizator konkursu: Ewa Doległo/

 

horizontal rule

do góry

ZATORSKIE ODPUSTY

[photogallery/photo00028609/real.htm]

/A. Kogut/

horizontal rule

do góry

WARSZTATY BIBLIOTECZNE KLAS PIĄTYCH
 

/B.Gwóźdź/

horizontal rule

do góry

KLASY PIĄTE Z WIZYTĄ W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W OŚWIĘCIMIU
 

[photogallery/photo00026042/real.htm]

 

/B.Gwóźdź/

horizontal rule

do góry

PIERWSZOKLASIŚCI NA BASENIE

Nauka i zabawa w wodzie

Od 31.03.2015r.  25 uczniów z klas I a i b korzystało z lekcji nauki pływania i doskonalenia umiejętności pływackich, prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów pływania w Oświęcimiu. Zajęcia odbywały się w związku z realizacją zadania - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2014/2015, które  finansowano ze środków Budżetu Gminy Zator.
                
Podstawowym i najważniejszym celem projektu był wzrost poziomu ogólnej sprawności fizycznej uczniów, a w szczególności opanowanie przez nich podstawowych umiejętności pływackich. Czas spędzony w wodzie wpłynął zapewne na korektę wad postawy i ogólną poprawę kondycji a poza tym  dostarczył dzieciom wiele radości i przyjemności. Pobudził zainteresowanie i chęć uprawiania sportu. Stworzył również dzieciom alternatywę dla niedoboru ruchu w trakcie obowiązkowych zajęć szkolnych i często biernego wypoczynku w czasie wolnym.

                                                                                                          /Wiesława Konopka/

/A. Mostowik/

horizontal rule

do góry

GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA
 

[photogallery/photo00027500/real.htm]

 

horizontal rule

do góry

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

DLACZEGO 3 MAJ?

3 maj jest dla każdego Polaka świętem wyjątkowym. Corocznie upamiętniamy rocznicę powstania pierwszej w Europie, a drugiej na świecie konstytucji. Dlaczego to aż tak ważne? Jedni odpowiedzą, że to ważny dokument państwowy; inni, że upamiętnienie zmian i próba ratowania ojczyzny; a kolejni, że to ważne wydarzenie dla Europy; są też tacy, którzy niestety to zlekceważą. Jednak wszyscy jesteśmy Polakami, członkami społeczności lokalnej i państwowej, i to ważne, aby pamiętać o przeszłości – to dzięki niej możemy budować swoją przyszłość. Każdy powinien znać historię, zarówno czyny bohaterskie, wielkie wydarzenia w naszych dziejach, jak i te mniej chwalebne. To nasze dziedzictwo. I właśnie w tym celu, by przypomnieć, ocalić od zapomnienia corocznie organizujemy różnorakie uroczystości.
            W zatorskiej Szkole również nie pozostajemy obojętni i staramy się by nowe pokolenia znały i pamiętały. Upamiętniliśmy więc rocznicę akademiami (przygotowały je klasa: I gimnazjum z p. A. Nowokuńskim i klasa: VI z p. B. Tentszert), uczestnictwem w Mszy św., a niektórzy z nas wyczynami sportowymi – uczestnictwem w Biegu Konstytucji.

[photogallery/photo00023943/real.htm]

 

horizontal rule

do góry

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

            30 kwietnia 2015r w Regionalnym Ośrodku Kultury w Zatorze odbył się Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych. Naszą szkołę reprezentowali:
                          - klasy 1-3 : Jakub Sroczyński 2b, Olga Nowak 3a, Agata Świętek 3b, Mateusz Rał 3b
                          - klasy 4-6 : Wiktoria Borkiewicz 4a, Bartosz Konik 5b, Krzysztof  Rabenda 6a
Wszyscy uczniowie pięknie się zaprezentowali, Mateusz Rał zdobył 3 miejsce w swojej kategorii wiekowej, a wśród uczniów klas 4-6 wyróżnił się Bartosz Konik, który zdobył 3 miejsce.  Gratulujemy!!!                                                                      

/Maria Tatar/

 

horizontal rule

do góry

GMINNY KONKURS "ASY Z TRZECIEJ KLASY"

28 marca 2015 r. w Szkole Podstawowej w Zatorze odbył się Gminny Konkurs „Asy z Trzeciej  Klasy”. Uczestnikami konkursu było 13 uczniów ze szkół podstawowych z Graboszyc, Grodziska, Laskowej, Rudz i Zatora, którzy zostali wyłonieni jako zwycięzcy eliminacji szkolnych. Tematem przewodnim testu była nasza stolica Polski.  Zadania konkursowe stanowiły dla uczestników „nie lada” wyzwanie, niektóre z nich, to zadania dla prawdziwych „asów”.  Najlepiej poradzili sobie z nimi:

    ▪ Piotr Mitera – SP Zator
                ▪ Mateusz Rał – SP Zator
                ▪ Adrian Wojtal – SP Laskowa

Honorowy Patronat nad konkursem objął Burmistrz Zatora Zbigniew Biernat, który wręczy laureatom konkursu nagrody w dniu 19 maja 2015 r. w Urzędzie Miejskim. Sponsorami tego konkursu byli: Urząd Miejski w Zatorze, Prezes MSH „Wizan”  Pan Jerzy Chylewski, Pani Anna Górecka - Supermarket „HANA” i P.P. Kazimierz i Tomasz Stańczyk - Piekarnia „Maja”. Dziękujemy Im za życzliwość.

                                                                                                                                                                                                                                                      /D. Skrzypek /

 

horizontal rule

do góry

POMÓŻMY BRACIOM

/zdjęcia: B. Gwóźdź/

horizontal rule

do góry

XXXI WOJEWÓDZKI KONKURS RECYTATORSKI

 

horizontal rule

do góry

DZIEŃ ZIEMI

            Z okazji obchodów Dnia Ziemi, 24 kwietnia gościliśmy w szkole prezesa Koła Łowieckiego „KRUK” w Zatorze, p. Marka Bargiela, który od kilku lat  wspiera nauczycieli w działalności proekologicznej. W tym roku szkolnym, pan prezes objął patronatem  realizację projektu ekologiczno – zdrowotnego pod hasłem „Nasze zdrowie w naszych rękach”. Jednym z zadań projektu był konkurs plastyczny dla klas I – III, który cieszył się dużym zainteresowaniem. Zaproszony gość wręczył nagrody wyróżnionym uczniom oraz wygłosił prelekcję na temat unikania zagrożeń w kontaktach z dzikimi zwierzętami.

[photogallery/photo00026470/real.htm]

horizontal rule

do góry

SZKOLNY KONKURS "FARMER"

[photogallery/photo00031372/real.htm]

 

horizontal rule

do góry

UCZEŃ Z PASJĄ- ADAM ROMAŃSKI

horizontal rule

do góry

KONKURS ORTOGRAFICZNY

[photogallery/photo00026675/real.htm]

/A. Mostowik/

horizontal rule

do góry

KONKURS RECYTATORSKI KLASY 4-6

Szkolne Konkursy Recytatorskie

                Niedługo po odpoczynku świątecznym mogliśmy być świadkami zmagań uczniów Szkoły Podstawowej w Zatorze z recytacją poezji i prozy podczas corocznego Konkursu Recytatorskiego. Zmagania oceniało jury złożone z polonistek i nauczycieli przygotowujących od lat do tego rodzaju współzawodnictwa. Uczniowie przystępowali etapami: początkowo klasy I-III, a następnie (kilka dni później) klasy IV-VI.  Zwycięzcami zostali: Mateusz Rał, Jakub Sroczyński, Agata Świętek i Olga Nowak (w kategorii klas I-III), a Bartosz Konik, Wiktoria Bobkiewicz i Krzysztof Rabenda (w kategorii klas IV-VI). Zwycięzcom gratulujemy.

[photogallery/photo00028717/real.htm]

 

horizontal rule

do góry

KONKURS RECYTATORSKI KLASY I-III

        W tegorocznym Szkolnym Konkursie Recytatorskim wzięło udział 19 uczniów z klas I – III. Każdy z recytatorów prezentował wiersz oraz fragment prozy.  Jury dokonało oceny prezentowanych utworów i przyznało lokaty oraz wyróżnienia.    (ciag dalszy w pdf)
                                                                                                     I miejsce – Mateusz Rał – kl. III b
                                                                                                    II miejsce – Jakub Sroczyński – kl. II b
                                                                                                   III miejsce - Agata Świętek  kl. III b i Olga Nowak – kl. III a

 

horizontal rule

do góry

OLIMPIJKA POPROWADZI ZAJĘCIA Z ZATORSKĄ MŁODZIEŻĄ

Dnia 14.04.2015r. miało miejsce spotkanie z Jolantą Kajtoch wielokrotną uczestniczką MŚ i ME oraz uczestniczką Igrzysk Olimpjskich w Pekinie. W ramach programu powstanie ośrodek lekkiej atletyki, który dedykowany jest dla uczniów Gminy Zator. Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki o 16:30. Iliość miejsc ograniczona. Zapraszamy.

/S. Żabiński/

 

horizontal rule

do góry

PRZEDSTAWIENIE WIELKOPOSTNE - "HISTORIA KRZYŻA"

        31 marca 2015 roku uczniowie kółka religijnego ze SP przygotowali przedstawienie wielkopostne pt: „Historia krzyża”. Każdy z nas niesie swój krzyż życia codziennego. Niektórzy narzekają, skarżą się Bogu, że jest on zbyt ciężki. I tak było z bohaterką przedstawienia. Bóg zsyła aniołów i daje jej możliwość wyboru krzyża. Przedstawienie wzbogaciła prezentacja Drogi Krzyżowej ze scenami z filmu „Pasja” oraz ukazaniem różnych zdolności i umiejętności, jakie posiada od Boga każdy człowiek. Przedstawienie zostało również zaprezentowane pensjonariuszom DPS Caritas.
        Na apeli zostały wręczone również dyplomy, nagrody i wyróżnienie dla uczniów biorących udział w religijnym konkursie plastycznym „Ubogi duchem, bogaty sercem – mój ulubiony święty z Krakowa” Z klas I – II: I miejce Patrycja Proch i Jan Borowiec, II miejsce Jacek świętek, Zofia Kotus, III miejsce Jakub Sroczyński. Z klas III – IV: I miejsce Maria Wieliczko, II miejsce Agata Świętek, Jakub Szalik, III miejsce Zuzanna Błażej. Gratulujemy!

/Beata Świętek/

[photogallery/photo00028128/real.htm]

 

horizontal rule

do góry

TRÓJKI NA SZÓSTKĘ!

           Zawodniczki UKS Sokół, reprezentujące ZSO Zator, wzięły udział w turnieju "trójek" w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców, który został zorganizowany przez Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 2, oraz Polski Związek Piłki Siatkowej. Cały turniej poprzedziło uroczyste podpisanie aktu inauguracyjnego Akademii Siatkówki a także warsztaty z Marcinem Prusem, wielokrotnym reprezentantem Polski. Do turnieju zgłosiły się 22 drużyny dziewcząt i 19 drużyn chłopców. Każdy mecz to "walka z czasem" gdyż trwał jedyne 5 minut. Po bardzo krótkiej rozgrzewce Maja, Faustyna, Natalia i Gosia na co dzień trenujące w UKS Sokół Zator przystąpiły do rozgrywek w grupie IV. Pierwszy, rozgrzewkowy mecz Dziewczyny rozegrały z drużyną ZSG nr 1 Kęty i ku zaskoczeniu, czego w siatkówce nie doświadczamy - zakończył się remisem 9:9.  Kolejny mecze to zwycięskie spotkania z SP Porąbka (10:8) i SP Kozy (8:5) i..... mamy awans z grupy eliminacyjnej!
        Następny krok to walka o miejsca 1-4. Po zaciętych 5 minutach gry z ekipą ZSG nr 2 Kęty przegrywamy (9:10) by następnie wygrać z SP Porąbka 11:10 - po zdobyciu ostatniego punktu, nasza czteroosobowa ekipa była najgłośniejszą w całej ponad 100 osobowej hali !!!! ...ale... tuż po bezpośrednim meczu naszych rywali, okazało się, że liczyć się będą małe punkty. By zagrać w grupie medalowej, naszej reprezentacji zabrakło 2 małych, maluuutkich punkcików...
        Ale to jeszcze nie koniec turnieju... po wygranej z SP Kozy (12:8) toczymy bój o miejsce 5... Gdzie zmęczone prawie całodniowym turniejem Maja, Natalia, Gosia i Faustyna ulegają drużynie ZSG nr 1 Kęty (7:10) i zajmują ostatecznie 6 miejsce na 22 drużyny!
        To bardzo dobry występ naszych najmłodszych siatkarek a zarazem sprawdzian przed rozgrywanym etapem eliminacyjnym KINDER SPORT.      link do strony UKS

/S.Żabiński/

 

horizontal rule

do góry

DZIEŃ TALENTÓW

[photogallery/photo00027449/real.htm]

/zdjęcia: M. Maślanka/

horizontal rule

do góry

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W KLASIE 1b

            Klasa Ib w dniu 11.02.2015r., zaprosiła do siebie ukochane babcie i dziadków, a okazją do tego było ich święto. Spotkanie  odbyło się pod hasłem „ Pożegnanie karnawału z Babcią i Dziadkiem”. Wnuki przekazały seniorom najpiękniejsze życzenia wyrażone wierszem, piosenką i tańcem. Była to doskonała okazja, aby w szczególny sposób wyrazić szacunek oraz podziękować Babciom i Dziadkom za miłość, troskę i wyrozumiałość. Występy małych artystów wywołały ogromną radość i wzruszenie.  Zaproszeni goście gromkimi brawami dziękowali swoim ukochanym wnukom, które dodatkowo obdarowały babcie i dziadków własnoręcznie przygotowanymi upominkami. Podczas spotkania zebrani mogli poczęstować się pysznym ciastem, pączkami oraz kawą i herbatą.  Nie zabrakło również okazji do wspólnych rozmów. Było to spotkanie pełne uśmiechów, wzruszeń i radości. Szczególna atmosfera przyczyniła się do umocnienia więzi rodzinnych. Dzień Babci i Dziadka na długo pozostanie w pamięci, zarówno seniorów jak i dzieci z klasy I b.

                                                                                  /Wiesława Konopka/

[photogallery/photo00026801/real.htm]

horizontal rule

do góry

 

CÓŻ TO BYŁ ZA BAL…

W ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi, uczniowie klas drugich wraz z wychowawczyniami świętowali hucznie zakończenie tegorocznego karnawału. Zabawę w sali gimnastycznej rozpoczęto, jak staropolski zwyczaj każe – uroczystym polonezem. Później na parkiecie królowały karnawałowe rytmy, zabawy, pląsy i konkursy taneczne. Szampańską zabawę zakończył uroczysty wybór króla i królowej balu.

                                                                                               /Dorota Zając/

horizontal rule

do góry

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W ROK W KLASACH DRUGICH

           
Babcia i dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka, a Dzień Babci i Dzień Dziadka to najpiękniejsze dni, w których obdarzani są oni szczególnymi dowodami miłości. Tradycyjnie już, uczniowie klas drugich wraz z wychowawczyniami: p. Dorotą Zając i p. Magdaleną Leśniak, zorganizowali uroczystość na cześć tych ważnych osób. Około 100 zaproszonych gości zgromadziło się popołudniu, 29 stycznia w Regionalnym Ośrodku Kultury. Zebranych powitała pani dyrektor Renata Pękala, składając serdeczne życzenia. Wnuczęta zaprosiły babcie i dziadków w fantastyczny świat bajek, prezentując inscenizacje pt: „Ambaras w świecie bajek” i „Króla Bula”. Po odśpiewaniu „100 lat” dzieci wręczyły babciom i dziadkom własnoręcznie wykonane upominki. W przygotowaniu uroczystości i przyjęciu gości pomagali rodzice, którzy przygotowali słodki poczęstunek, zadbali o piękny wystrój stołów i współtworzyli przedstawienia.
           Był to wspaniały dzień, pełen wzruszeń, serdeczności, radości i uśmiechu a podziękowaniom ze strony gości nie było końca. Kochanym Babciom i drogim Dziadkom jeszcze raz życzymy samych pięknych chwil w życiu i tego, aby zawsze byli dumni ze swych wnucząt.

/tekst:M. Leśniak/

[photogallery/photo00026683/real.htm]

/zdjęcia: p. Józef Trybek/

horizontal rule

do góry

Podsumowanie I półrocza SP - bezpieczne ferie zimowe - Nagrodzeni uczniowi

WYRÓŻNIENI UCZNIOWIE
SUKCESY UCZNIÓW – KONKURSY
UCZNIOWIE ZE 100% FREKWENCJĄ

[photogallery/photo00023026/real.htm]

horizontal rule

do góry

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W KLASIE 1a
 

/zdjęcia: B. Gwóźdź/

horizontal rule

do góry

BOGACTWO MÓRZ I OCEANÓW

 

horizontal rule

do góry

WIGILIE KLASOWE - 19.12.2014r.

[photogallery/photo00025656/real.htm]

/A. Grobelny/

horizontal rule

do góry

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY - 17.12.2014r.

[photogallery/photo00031480/real.htm]

 

horizontal rule

do góry

ŚWIĘTO PATRONA

            9.12.2014r. w sali gimnastycznej szkoły podstawowej odbyła się uroczystość poświęcona patronowi szkoły Adamowi Mickiewiczowi, w której wzięli udział wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz Pani dyrektor Renata Pękala. Z tej okazji uczniowie klasy VI b w raz z wychowawcą Markiem Maślanką przygotowali akademię. Uroczystość zapoczątkowano od wprowadzenia sztandaru, odśpiewania hymnu narodowego oraz złożenia kwiatów pod popiersiem patrona. W części artystycznej uczniowie zaprezentowali fragmenty twórczości oraz ciekawe wydarzenia z biografii wieszcza. Na zakończenie Pani dyrektor podziękowała uczniom i nauczycielom za przygotowanie uroczystości.

/M.Maślanka/

[photogallery/photo00023380/real.htm]

 

horizontal rule

do góry

TURNIEJ MIKOŁAJKOWY

Dnia 6 grudnia 2014r.odbył się  Turniej Piłki Siatkowej Trójek o Puchar Dyrektora ZSO w Zatorze.
                                                                    Wyniki:
                                                                    1. UKS Sokół 1 -Zator
                                                                    2.UKS Zalew Świnna Poręba
                                                                    3.ZSP Wysoka 1
                                                                    4.UKS Sokół 2 -Zator
                                                                    5.ZSP Wysoka 2

[photogallery/photo00027734/real.htm]

horizontal rule

do góry

TO BYŁA WYPRAWA!

W dniu 28 XI 2014r. w Sztumie k.Malborka odbyły się Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół w RUMMIKUB organizowane przez TM TOYS i KLUB Pionkolandia. ZSO w Zatorze godnie reprezentowali: Magdalena Koszyk, Martyna Gołuchowska  - mistrz i v- ce mistrz Gimnazjum oraz Roksana Wicher i Kamil Hajduk ze szkoły podstawowej pod opieką Beaty Sopickiej. Do rozgrywek zgłoszono 92 zawodników z 46 szkół z całęj Polski. 
            Po oficjalnym powitaniu i wręczeniu nagród  Mistrzom Szkół rozpoczęły się rozgrywki eliminacyjne, z których wyłoniono najlepszą szesnastkę. Konkurencja była bardzo duża a siły nierówne. Nasza uczennica Martyna Gołuchowska uplasowała się na wysokiej 21 pozycji. Pomimo przegranej miło nam było usłyszeć na Pomorzu wielokrotnie wymienianą miejscowość „Zator” zarówno wśród zawodników jak i organizatorów. Podziwiano nas za trud podróży, gdyż  przybyliśmy z najdalszego zakątka Polski! Po zakończonym turnieju pojechaliśmy na wycieczkę do Malborka. Tam zwiedziliśmy monumentalny gotycki Zamek Krzyżacki (wpisany na listę UNESCO). Do Zatora przywieźliśmy wiele niezapomnianych wrażeń, doświadczeń i zdjęć.
            To była wspaniała przygoda i „szalona” wycieczka, która zrodziła wiele pomysłów

/B. Sopicka/

 

 

horizontal rule

do góry

GMINNY KONKURS SZACHOWY

            Dnia 28.11.2014roku w Zespole Szkół Ogólnokształcącym w Zatorze po raz kolejny odbył się Gminny Turniej Szachowy  dla uczniów szkół podstawowych. Na zawody zgłosiło się 16 zawodniczek   i zawodników ze szkół podstawowych z Graboszyc , Podolsza  i  Zatora. Turniej prowadzony był w dwóch kategoriach : chłopców i dziewcząt  na dystansie pięciu rund.  Na zawodach obowiązywały przepisy Kodeksu Szachowego a na rozegranie każdej partii szachów było 20 minut. Turniej odbywał się w miłej atmosferze. Po rozegraniu wszystkich rund zawodnicy zajęli następujące miejsca: w grupie dziewcząt : 1 miejsce Katarzyna Strzygieł SP Graboszyce, 2.Julia Stybak SP Graboszyce, 3. miejsce Roksana Folga –SP Zator, w grupie chłopców: 1 miejsce Mateusz Kondek – SP Podolsze, 2 miejsce Szymon Skawiński – SP Graboszyce, 3 miejsce Oliwier Rzepa –SP Zator. Wyróżnieni zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i awansowali do zawodów powiatowych w Oświęcimiu. Po zakończonych zawodach wszyscy uczestnicy otrzymali słodki poczęstunek. Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwała J. Zadora – Czopek.
           Kilka dni później tj. 03.12.2014r. w Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu odbyły się  zawody powiatowe w szachach. Szkołę zatorską reprezentowała Roksana Folga i Oliwier Rzepa. Na szczególną uwagę zasługuje występ Roksany, która zdobyła komplet punktów i tym samym awansowała do zawodów wojewódzkich. Trzymamy kciuki za naszą zawodniczkę , bo zawody wojewódzkie tuż, tuż.  ROKSANA FOLGA (foto)

/J.Zadora-Czopek/

horizontal rule

do góry

KOCIOŁ POEZJI

            Dnia 22 listopada  odbył się w Regionalnym Ośrodku Kultury konkurs  „Kocioł poezji”. Jedną z kategorii konkursu była Poezja Śpiewana. Gimnazjum w  Zatorze  reprezentowała Magdalena Głąb uczennica klasy I gimnazjum zwyciężczyni III miejsca.

/A.Kogut/

[photogallery/photo00031070/real.htm]

 

horizontal rule

do góry

"DOTYK ANIOŁA"

                Oliwia Kania uczennica kl.5a Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Zatorze zagrała w filmie „ Dotknięcie Anioła” w reżyserii Marka T. Pawłowskiego. Przedpremierowy pokaz filmu miał miejsce 19 listopada 2014 r. w kinie Planet Cinema w Oświęcimiu. Oliwce gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

/R.Pękala/

 

horizontal rule

do góry

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

            Dnia 10 listopada 2014 roku w Szkole Podstawowej w Zatorze odbyła się okolicznościowa akademia z okazji Święta Niepodległości. Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie Sztandaru Szkoły, w obecności którego z powagą odśpiewaliśmy hymn państwowy. Następnie głos zabrała p. dyrektor mgr Renata Pękala, która przywitała wszystkich zebranych. Po przemówieniu p. dyrektor, w montażu słowno-muzycznym wystąpiła kl. 4a i 4b pod kierunkiem p. Anety Huczek-Wojtal i p. D. Żabińskiej. Przejmującym dopełnieniem opowieści o drodze Polaków do niepodległości były pieśni patriotyczne w wykonaniu uczniów klas czwartych przygotowane przez p. Agatę Kogut.
            Akademia jako swoista lekcja historii została ciepło przyjęta przez uczniów  i nauczycieli, a młodzi artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

/D.Żabińska/

[photogallery/photo00022453/real.htm]

 

GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

[photogallery/photo00025120/real.htm]

 

horizontal rule

do góry

FINAŁ KONKURSU- "BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY"

            W gościnnym obiekcie "Terma Białka" w Białce Tatrzańskiej, odbył się 5 listopada 2014 r. uroczysty finał akcji Gazety Krakowskiej "Bezpieczna droga do szkoły", w czasie, której dzieci chodzące do klas 1-4 w małopolskich podstawówkach wysyłały do redakcji rysunki zachęcające do noszenia przez pieszych na ubraniu elementów odblaskowych.  Do redakcji trafiło ponad 4 tysiące  prac plastycznych; z naszej szkoły – 117 prac  z klas I – III. Cieszymy się ogromnie, że zdobywczynią jednej z głównych nagród jest uczennica kl. II a naszej szkoły- Ania Gierek, która zdobyła II miejsce w kategorii klas drugich.
           
Prace plastyczne na konkurs wykonano w klasach I – III pod kierunkiem wychowawców dnia 14.10.2014 roku na zajęciach opiekuńczo – wychowawczych, które były elementem realizowanego w tym roku projektu zintegrowanej polityki bezpieczeństwa „SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO”.

                                                                                                                             /Dorota Zając/

horizontal rule

do góry

III GMINNE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE W ZATORZE KLAS I-III

            24 października 2014 Po raz kolejny zatorska szkoła gościła sportowców klas I – III z Gminy Zator. Impreza rozpoczęła się zgodnie z ceremoniałem Igrzysk Olimpijskich. Odbyła się prezentacja ekip, było przyrzeczenie olimpijskie i odegrano hymn narodowy. Pani Dyrektor Renata Pękala ciepło przywitała uczestników i ich opiekunów oraz zachęciła do sportowej rywalizacji zgodnie z zasadami fair play. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwał sędzia główny p. Piotr Balonek. Zawodnicy brali udział w pięciu konkurencjach:
                        - bieg sprinterski na 40 m,
                        - bieg przez płotki,
                        - sztafeta 4x40,
                        - skok w dal,
                        - pchnięcie kulą
Uczniowie naszej szkoły z kl. III a i III b wykazali się niezwykłą sprawnością, zdobywając drużynowo I miejsce w gminie. Na sukces drużynowy złożyły się wysokie lokaty naszych uczniów w n/w konkurencjach:

bullet

SZTAFETA: I miejsce – Bartosz Łysin, Julia Spyrka, Kamil Sroka, Dawid Śliwiński

bullet

BIEG PRZEZ PŁOTKI:  I miejsce – Kamil Sroka,  II miejsce – Wojciech Skibiński

bullet

BIEG SPRINTERSKI:  II miejsce – Bartosz Łysin

bullet

SKOK W DAL: I miejsce – Mateusz Rał

bullet

PCHNIĘCIE KULĄ: I miejsce – Oliwier Rzepa, III miejsce – Nikodem Burzyca

W zawodach brało udział 64 zawodników z 7 szkół podstawowych z gminy Zator.  Za najwyższe lokaty sportowcy otrzymali medale, zwycięskie drużyny – puchary. Nagrodę specjalną – medal z dedykacją „ Mój Pierwszy Trening”, otrzymała reprezentacja szkoły z Rudz za debiut w Igrzyskach. Trofeum to wręczyła zawodniczka UKS SOKÓŁ – aktualna Mistrzyni Polski – Rita Malinkiewicz. Wszystkim zawodnikom zapewniono posiłek  regeneracyjny, owoce i napoje. Zadanie sfinansowane ze środków Gminy Zator. Pomysłodawcą i koordynatorem tej imprezy był p. Sebastian Żabiński.

                                                                                                                                                                                                                                 /D. Skrzypek, J. Zadora – Czopek/
Zdjęcia z imprezy znajdują się pod adresem: www.spzator.com/imprezy/iiii-igrzyska-olimpijskie-klas-1-3-gminy

/Fot. Rita Malinkiewicz/

horizontal rule

do góry

EUROPEJSKIE ŻNIWA KARPIOWE

            W tej wspaniałej imprezie środowiskowej uczniowie klas V a szkoły podstawowej Wiktoria Gancarczyk, Joanna Wróbel, Hubert Krawczyk, Oliwier Żydek wspaniale reprezentowali szkołę podczas happeningu plastycznego dla szkół z terenu Gminy Zator i młodzieży z Bojnic (Słowacja) oraz Berekfurdo (Węgry). Gratuluję wspaniale wykonanych prac – opiekun Agata Kogut.

/Tekst, zdjęcia: A Kogut/

 

horizontal rule

do góry

KONKURS RÓŻAŃCÓW

                W naszej szkole w miesiącu wrześniu został ogłoszony konkurs plastyczny na najpiękniejszy, najbardziej oryginalny i najciekawszy różaniec wykonany przez uczniów szkoły podstawowej. Zainteresowanie dzieci i rodziców tym konkursem przerosło oczekiwanie katechetów naszej szkoły. Komisja w składzie p. B. Świętek oraz K. Brandy - Gacek wyróżniła kilkanaście prac. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za ogromny zapał i zainteresowanie konkursem. 14 października podczas apelu szkolnego zostały wręczone przez p. Dyrektor R. Pękalę wyróżnienia i skromne słodkie upominki.
                Wyróżnieni uczniowie to: A. Mesyńska, N. Janosz, M. Koczurkiewicz, M. Stańczyk, J. Świętek z klas pierwszych; K. Bercol, M. Dadaś, O. Gawor, J. Kamieński, M. Mąsiorska, J. Sroczyński z klas drugich; M. Rał, A. Świętek z klas trzecich oraz Z. Błażej, N. Frączek, M. Janicki, O. Kania, P. Palka, J. Wróbel z klas IV – VI. Wystawa wszystkich różańców znajduje się w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Wojciecha i Jerzego w Zatorze.

/Katecheta/

horizontal rule

do góry

BĄDŹMY UWAŻNI, BĄDŹMY BEZPIECZNI!

Pod takim hasłem, dnia 4 września odbyło się spotkanie najmłodszych uczniów z klas I – III z zaproszonymi gośćmi – p. pedagog Zofią Śmiech – Madej oraz z funkcjonariuszem zatorskiej policji, p. Ferdynandem Sajdakiem. Mamy nadzieję, że kolejna lekcja bezpiecznego poruszania się w drodze do szkoły oraz właściwego reagowania w innych niebezpiecznych sytuacjach dnia codziennego przyczyni się do bezpieczeństwa naszych uczniów.

/D.Zając/

horizontal rule

do góry

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Witaj Szkoło!

1 września uczniowie Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Zatorze rozpoczęli nowy rok szkolny 2014/15. Inaugurację roku szkolnego poprzedziła uroczysta msza święta w kościele parafialnym. Następnie uczniowie, rodzice oraz grono pedagogiczne zostali uroczyście powitani przez dyrektora szkoły - p. Renatę Pękalę oraz Burmistrza Zatora Pana Zbigniewa Biernata.
            Wszyscy uczniowie otrzymali życzenia powodzenia i wytrwałości w realizowaniu swoich celów. Po oficjalnym powitaniu przyszedł czas na spotkanie z wychowawcami. Miło było zobaczyć znajome twarze i wymienić się wrażeniami z wakacji. Uczniowie pełni nadziei i optymizmu wrócili do pracy i nauki, licząc na same sukcesy.
            Swoją pierwszą w życiu, tak podniosłą uroczystość obchodzili pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Zatorze. Uczniowie ślubowali rzetelnie wypełniać swoje uczniowskie obowiązki.
            Oprócz uczniowskich praw, w szkole czekają ich także ciekawe wyzwania, a najważniejszym z nich jest nauka. W murach tej szkoły znajdą wiele atrakcji. To tutaj nawiążą przyjaźnie, które z pewnością będą trwały wiele lat.
            Pierwszaki zostali pasowani na uczniów, wszyscy złożyli uroczyste ślubowanie. Swoim odświętnie ubranym pociechom z dumą przyglądali się rodzice, którzy te ważne chwile chętnie uwieczniali aparatami fotograficznymi. Obdarowani dyplomami pasowania na ucznia pierwszoklasiści obejrzeli część artystyczną w wykonaniu swoich kolegów z trzeciej klasy, którzy opowiadali im, jak wiele wspaniałych przygód i owocnej nauki czeka na nich w szkole.  W tym roku szkolnym w SP wychowawczyniami klas pierwszych są p. A. Mostowik i p. Wiesława Konopka.

                                                                                                           /Wiesława Konopka/

/zdjęcia: M.G./