REKRUTACJA  2018/2019

horizontal rule

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

horizontal rule

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY      

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA ZATORA W SPRAWIE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

REGULAMIN  REKRUTACJI  DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

POTWIERDZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ZAMIESZKAŁEGO W GMINIE ZATOR

WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018

WYNIKI REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

horizontal rule

 

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA PIERWSZA  

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA ZATORA W SPRAWIE REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

REGULAMIN  REKRUTACJI  DO KLASY PIERWSZEJ

POTWIERDZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ (załącznik nr 1)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ (załącznik nr 2)

DODATKOWA INFORMACJA O DZIECKU (załącznik nr 3)

 

WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

WYNIKI REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

WYNIKI REKRUTACJI DO KLASY CZWARTEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018