PROJEKTY

horizontal rule

 

03.07.2017 r.  INFORMACJA O ZAKOŃCZONEJ REKRUTACJI DO PROJEKTU W RAMACH RPO WM 10.1.3.
http://www.zator.pl/urzad/aktualnosci/Zakonczenie-naboru-dokumentow-rekrutacyjnych-do-projektu-Podniesienie-jakosci-ksztalcenia-ogolnego-w-szkolach-gminy-Zator-realizowanym-w-ramach-Regionalnego-Programu-Operacyjnego-Wojewodztwa-Malopolskiego-na-lata-2014-2020-Nr-projektu-RPMP.10.01.03-/idn:2471.html

 

01.06.2017 r.    INFORMACJA O REKRUTACJI DO PROJEKTU W RAMACH RPO WM 10.1.3. WRAZ Z REGULAMINEM REKRUTACJI DO POBRANIA:
http://www.zator.pl/urzad/aktualnosci/Rekrutacja-do-Projektu-Podniesienie-jakosci-ksztalcenia-ogolnego-w-szkolach-gminy-Zator-realizowanym-w-ramach-Regionalnego-Programu-Operacyjnego-Wojewodztwa-Malopolskiego-na-lata-2014-2020-Nr-projektu-RPMP.10.01.03-12-037416-przez-Gmine-Zator/idn:2470.html

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PROJEKTU „PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W SZKOŁACH GMINY ZATOR”