COMENIUS

 Kraje partnerskie      Szkoły partnerskie        DNI COMENIUSA       WIZYTA W POLSCE   

wizyta we francji    WIZYTA WE WŁOSZECH        Wizyta w Belgii  

     
wizyta w HOLANDII                         KĄCIK COMENIUSA

LOKALNA PRASA

horizontal rule

                                                                        
 

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących biorący udział w programie COMENIUS

horizontal rule

do góry  

COMENIUS- OPIS PROJEKT    link do międzynarodowej strony Comeniusa

Projekt Comenius jest częścią programu „Uczenie się przez całe życie” (LLP), ustanowionego przez Wspólnotę Europejską w 2006 roku. Głównym celem LLP jest wsparcie rozwoju Unii Europejskiej, aby gospodarka unijna stała się najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarką świata opartą na wiedzy, zdolną do utrzymania trwałego wzrostu gospodarczego, z większą liczbą miejsc pracy i lepszymi miejscami pracy oraz większą spójnością. Intencją LLP jest przede wszystkim wspieranie wymiany, współpracy i mobilności oraz uwypuklanie europejskiego wymiaru edukacji.Projekt Comenius jest zorientowany na edukację szkolną i ma wyznaczone dwa cele. Pierwszym z nich jest poszerzenie przez młodych ludzi i kadrę dydaktyczną wiedzy na temat różnorodności kultur i języków europejskich, lepsze jej zrozumienie oraz dostrzeżenie wartości, jakie kryje w sobie ta różnorodność. Drugim natomiast jest zapewnienie młodym ludziom wsparcia przy zdobywaniu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych przydatnych dla ich rozwoju osobowego, a także do zdobycia w przyszłości zatrudnienia i realizowania się w roli aktywnego europejskiego obywatela. (ciąg dalszy opisu projektu)                                                                                          
                                                                                                                                                  

 

horizontal rule

do góry  

NIEMOŻLIWE?... A JEDNAK!!! (artykuł)

  W listopadzie 2011 roku Gimnazjum oraz Liceum Ogólnokształcące przy ZSO w Zatorze rozpoczęło realizację Projektu Comenius – Projekty Partnerskie Szkół, wymiana wielostronna szkół w ramach Programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”.  Projekt Comenius jest kierowany w stronę uczniów i kadry pedagogicznej. Jego głównym zadaniem jest doskonalenie umiejętności językowych uczniów, uwypuklenie europejskiego wymiaru edukacji oraz wzmacnianie poczucia przynależności do wspólnoty europejskiej. Uczniowie oraz nauczyciele realizujący przedsięwzięcia projektu będą wykorzystywać wiedzę i umiejętności zdobyte na zajęciach języka angielskiego, języka polskiego, biologii, historii, informatyki, wiedzy o społeczeństwie, geografii, historii, wychowania fizycznego, wiedzy o sztuce. Celem projektu jest uświadomienie uczniom ich nastawienia, postaw, dokonywanych wyborów oraz ich konsekwencji dla przyszłości naszej planety. Młodzi ludzie będą mieli możliwość wejrzenia w swoje stereotypy zachowań, nauczenia się zachowań bardziej przyjaznych dla szkoły, lokalnej społeczności, środowiska i oczywiście Europy.     Naszym zadaniem będzie rozwijanie umiejętności  rozumienia świata wokół nas, kreowanie  krytycznego myślenia. W trakcie prac nad projektem młodzież naszej szkoły będzie wspólnie z nauczycielami odkrywała podobieństwa i różnice pomiędzy krajami partnerskimi co pozwoli dojść do konkluzji: „Jesteśmy obywatelami Europy”. Wspólne prace niewątpliwie zaowocują nawiązaniem przyjaźni pomiędzy naszymi uczniami, uczestnikami projektu. (ciąg dalszy opisu projektu- pdf)

.

horizontal rule