BEZPIECZNA SZKOŁA

horizontal rule

 

DZIEŃ BEZPIECZNEGO  INTERNETU
BRD - CO TO TAKIEGO?
DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU W ZSO
OPASKA ODBLASKOWA – BEZPIECZNE FERIE
SZKOLNY KONKURS BRD 2016
PRZYGOTOWANIE DO KONKURSU BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO
POTRZEBA BEZPIECZEŃSTWA
KONTROLNY AUDYT "SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO"
KLASY PIĄTE Z WIZYTĄ W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W OŚWIĘCIMIU
SPOTKANIE Z POLICJANTEM W KLASACH CZWARTYCH - ZAGROŻENIA W SIECI
FINAŁ KONKURSU "BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY'
BĄDŹMY UWAŻNI, BĄDŹMY BEZPIECZNI
ELEMENTARZ DLA RODZICÓW- BEZPIECZEŃSTWO W SIECI
Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

BEZPIECZEŃSTWO_W_SIECI
PIERWSZA_POMOC
ODPOWIEDZIALNOŚĆ_NAUCZYCIELA_W_ZAKRESIE_ZAPEWNIENIA_BEZPIECZEŃSTWA_UCZNIOM
PROGRAM_EDUKACYJNY_KLUB_BEZPIECZNEGO_PUCHATKA

AUDYT_BEZPIECZNA_SZKOŁA

horizontal rule

W GÓRĘ

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

horizontal rule

W GÓRĘ

BRD - CO TO TAKIEGO?

                6 czerwca 2017 r. w naszej zatorskiej szkole odbył się konkurs o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, w którym udział brały klasy czwarte i piąte Szkoły Podstwowej. Trzej przedstawiciele z każdej z klas musieli odpowiadać na wyznaczane pytania oraz wykonywać zdania. Na stoliku każdej z grup były tabliczki z odpowiedziami A,B i C. Po usłyszanym pytaniu każda z drużyn miała czas na zastanowienie się, a następnie kiedy skończył się czas uczestnicy musieli  podnieść tabliczki z odpowiedzą, która według nich wydawała się poprawna. Za każdą dobrą odpowiedź uczniowie dostawali po jednym cukierku. Po ukończonej grze nauczyciele wraz z uczniami zliczali punkty i kolejno przyznawali miejsca. Zwycięzcami została klasa 5A, wykazała się bowiem największą wiedzą z zakresu bezpieczeństwa na drodze. Organizatorem całego konkursu była Pani Ewa Doległo, która wraz z Panią Dyrektor Renatą Pękalą oraz policjantem z miejscowgo komisariatu wręczyła uczniom nagrody i dyplomy.

/Oliwia Sochacka/

horizontal rule

W GÓRĘ

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU W ZSO

                 W tym roku szkolnym po raz pierwszy wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zatorze wraz ze swoimi wychowawcami włączyli się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. Poszczególne klasy miały do wykonania  przydzielone zadania, odpowiednio do grup wiekowych. W szkole podstawowej:
Klasy I-II wzięły udział w konkursie plastycznym pt. „JESTEM BEZPIECZNY W SIECI”.

Klasy III   układały rymowanki dotyczące bezpiecznego zachowania w Internecie.
Klasy IV wykonywały plakaty  dotyczący bezpieczeństwa w sieci pt. „BEZPIECZNY INTERNET – TO LEPSZY INTERNET”.
Klasy V- układały wiersz lub piosenkę, w której znalazły się zasady bezpiecznego surfowania w Internecie.
Natomiast klasy VI miały do wykonania broszury  n/t „Zasady bezpieczeństwa w Internecie” oraz  „Zagrożenia w sieci”.
Również uczniowie gimnazjum zaangażowali się w działania promujące i propagujace zasady zachowania bezpieczeństwa w sieci poprzez wykonanie prezentacji oraz krótkich filmów na  temat: „UNIKAJ ZAGROŻEŃ W SIECI”- kl.Ia, Ib; „JAK BEZPIECZNIE KORZYSTAĆ Z INTERNETU”- kl. IIa, IIb oraz . „JAK BEZPIECZNIE ORAZ PRZYJEMNIE KORZYSTAĆ Z SIECI”- klasy IIIa i IIIb gimnazjum.  Wszystkie klasy rzetelnie wykonały powierzone im zadania dokładając wszelkich starań.
            Ponadto w ramach zajęć komputerowych oraz informatyki uczniowie mieli okazję zapoznać się z materiałami zamieszczonymi na stronach www.sieciaki.pl, www.dzieckowsieci.pl, www.bezpiecznyinternet.pl.  Nauczyciel informatyki  przeprowadził na swoich zajęciach pogadanki dotyczące bezpieczeństwa w Internecie i przeciwdziałaniu cyberprzemocy. Uczniowie mieli okazje dowiedzieć  się, z jakimi zagrożeniami  najczęściej mogą spotkać się w sieci, poznać  zasady, którymi trzeba się kierować podczas surfowania i kulturalnego zachowania w Internecie, a także gdzie można uzyskać pomoc w sytuacji gdy grozi im  niebezpieczeństwo. Na początku roku szkolnego, w ramach zajęć rozpoczynających lekcje informatyki wszyscy uczniowie zapoznają się z obowiązującym regulaminem pracowni komputerowej, do któtych to zapisów powinni się stosować. W czasie każdych zajęć kształtowane są postawy i zachowania właściwego wykorzystania Internetu. Nauczyciel stara się zwiększać świadomość uczniów na zagrożenia wynikające z niewłaściwego wykorzystania Internetu oraz uczy jak przeciwdziałać cyberprzemocy.
            Podsumowaniem całego cyklu działań były spotkania z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu st.aspirant Marzeną Ptasińską, która na co dzień zajmuję się sprawami osób nieletnich w KPP Oświęcim, w tym przestepczością w sieci. Zorganizowano 3 spotkania, w trzech grupach wiekowych: klasy 0-3, 4-6 oraz 1-3 gimnazjum. Pani M. Ptasińska podzieliła się z uczniami swoją wiedzą i  doswiadczeniem w sferze zachowania bezpieczeństwa w Internecie.  Podczas spotkań zwróciła uwagę na to, ze każdy internauta może przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym, jak również na to, ze każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta.
            Na koniec spotkania, dla uczniów klas pierwszych i drugich szkoły podstawowej, biorących udział w konkursie plastycznym zostały wręczone dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które wręczyła Dyrektor Renata Pękala oraz zaproszony gość, st. aspirant Marzena Ptasińska.

/tekst i zdjęcia: Barbara Gwóźdź/ 

 

horizontal rule

W GÓRĘ

OPASKA ODBLASKOWA – BEZPIECZNE FERIE

Dnia 24 stycznia 2017 r. odbyło się spotkanie uczniów Szkoły Podstawowej  im. Adama Mickiewicza w Zatorze z policjantem asp. szt. Ferdynandem Sajdakiem z Komisariatu Policji w Zatorze. W trakcie spotkania policjant przedstawił uczniom zbiór rad, które mogą pomóc im bezpiecznie spędzić ferie. Jednocześnie szczególną uwagę zwrócił na rolę odblasków w zapewnieniu bezpieczeństwa na drodze. W związku z tym przypomniał dzieciom żeby:

  1. zawsze korzystały z elementów odblaskowych i nosiły je w widocznym miejscu na ubraniu, tak, aby były widoczne dla kierowców jadących z obu kierunków;
  2. odblaski zakładały na dolne części odzieży np. buty, nogawki, mankiety;
  3. w sezonie jesienno-zimowym nosili kurtki i buty wyposażonych w elementy odblaskowe;
  4. w miarę możliwości umieszczali odblaski na najczęściej używanych akcesoriach tj. torby, plecaki, itp.
  5. zawsze poruszali się chodnikiem lub drogą dla pieszych, a w razie ich braku poboczem. Natomiast, gdy nie ma pobocza powinni poruszać się jak najbliżej krawędzi jezdni, jej lewą stroną (twarzą do nadjeżdżającego pojazdu);
  6. nigdy nie wchodziły na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd (także na przejściu dla pieszych).

Ponadto przypomniano dzieciom, by w trakcie zabaw na świeżym powietrzu:

  1. nie zjeżdżały na sankach w pobliżu drogi oraz zbiorników wodnych; 
  2. w czasie zjeżdżania zachowywały bezpieczną odległość między sankami; 
  3. rzucając się śniegiem nie łączyły miękkiego śniegu z kawałkami lodu czy kamieni oraz nie celowały w twarz drugiej osoby; 
  4. na łyżwach jeździły tylko w wyznaczonych miejscach, nie ślizgajmy się po lodzie na rzece lub stawie.

horizontal rule

W GÓRĘ

SZKOLNY KONKURS BRD 2016

                W piątek 6 maja 2016r. odbył  się w szkole podstawowej konkurs wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Wzięły w nim udział trzyosobowe zespoły reprezentujące klasy IV i V. Uczniowie musieli rozpoznać znaki drogowe pionowe i poziome, ustalić kolejność opuszczania przez pojazdy skrzyżowań różnego typu, wykazać się znajomością numerów alarmowych i manewrów. Znać zawartość apteczki pierwszej pomocy i obowiązkowe wyposażenie roweru, a także zasady poruszania się rowerzystów            w kolumnach. Łącznie mieli do rozwiązania 7 zadań. Wszystkie zadania były prezentowane publiczności za pośrednictwem prezentacji. Poszczególne zadania oceniało jury, a wyniki umieszczane były na tablicy. W skład konkursowego jury weszli uczniowie klasy IV: Hubert Krawczyk, Bartosz Konik i Bartosz Piasecki. Na konkursie obecna była p. dyr. Renata Pękala, p. v-ce dyr. Izabela  Spisak, oraz pedagog  szkolny p. Zofia Śmiech-Madej. Gościem specjalnym był starszy aspirant Andrzej Krzanak pracujący w zatorskiej Komendzie Policji. Konkurs wygrali uczniowie reprezentujący kl. IVb,  II miejsce – Vb, III –IVa i IV - Va. Uczniowie otrzymali dyplomy, opaski odblaskowe i drobne upominki. Na zakończenie p. dyr. R. Pękala podziękowała uczniom za wspaniałą rywalizację, a starszy aspirant A. Krzanak przypomniał uczniom o bezpieczeństwie w drodze do i ze szkoły.

                                                                                       /Organizatorka  konkursu: Ewa Doległo- nauczycielka  ZT/

[photogallery/photo00029154/real.htm]

 

horizontal rule

W GÓRĘ

 

PRZYGOTOWANIE DO KONKURSU BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

 

[photogallery/photo00028861/real.htm]

 

horizontal rule

W GÓRĘ

POTRZEBA BEZPIECZEŃSTWA

Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. To dzięki spokojowi panującym wśród nas mamy pewność, że nic nam nie zagraża. Pomimo iż świat pędzi do przodu, pokonując wiele problemów, ciągle nie może przekroczyć jednej barykady, jaką jest zapewnienie ludności stabilności. Ostatnio dużo się słyszy o stosowaniu przemocy, wandalizmie, kradzieżach, czy piractwie komputerowym. Mimo to organizacje rządowe starają się zapobiegać złym zachowaniom. Dużą rolę w wychowaniu młodzieży poza rodziną odgrywa szkoła, w której od najmłodszych lat są utrwalane pozytywne wartości.
                W zatorskiej szkole prowadzonych jest wiele akcji, lekcji tematycznych z tym związanych. To dzięki tym działaniom, zdeterminowanej pracy pedagogów szkolnych, grona pedagogicznego i dyrekcji możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że w naszej szkole spełniane są bezpieczne warunki socjalizacyjne. Potwierdzeniem tego była wizyta Pani Dyrektor - Renaty Pękali wraz z przewodniczącymi samorządu uczniowskiego Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Powiatowym Komisariacie Policji w Oświęcimiu, w celu odebrania certyfikatu „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”. Jest to ważny element uzyskany dzięki prawidłowemu funkcjonowaniu naszej placówki. Certyfikat, który zawiśnie po raz kolejny wśród dyplomów naszej szkoły, będzie wynagrodzeniem za trud włożony w to przedsięwzięcie.

/Joanna Chudy/

W dniu 23 listopada 2015 w Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu odbyło się uroczyste wręczenie przedłużenia Certyfikatów pn. „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”, przyznawanych szkołom i uczelniom przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.
                Z rąk Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu podinsp. Jarosława Wiertel oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji podkom. Łukasza Piątek, a także st. asp. Marzeny Ptasińskiej z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii, Certyfikat odebrały delegacje dwóch szkół z naszego powiatu - Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zatorze oraz Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Oświęcimiu.
                Szkoły te od kilku lat, z powodzeniem, realizują politykę bezpieczeństwa i ciągle wdrażają nowe pomysły związane z profilaktyką i prewencją kryminalną, co przynosi efekty w postaci wysokiego poziomu poczucia bezpieczeństwa uczniów.

/za: www.facebook.com/zator24h/

[photogallery/photo00025638/real.htm]

horizontal rule

W GÓRĘ

KONTROLNY AUDYT "SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO"
          26 maja 2015 roku miał miejsce kontrolny audyt w ramach realizowanego Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.
   Naszą szkołę wizytował zespół specjalistów ds. prewencji kryminalnej i nieletnich  Komendy Wojewódzkiej Policji      w Krakowie i
   Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu. W oparciu o zapisy Regulaminu przedłużenia certyfikatu „Szkoła Promująca
   Bezpieczeństwo”  sprawdzeniu poddano:

                    1. Obszar organizacyjny, infrastrukturalny i techniczny realizacji projektu;

                    2. Sposób realizacji zadań związanych z promowaniem bezpieczeństwa    ze zwróceniem uwagi na zagadnienia dotyczące
                        cyberprzestępczości, działań profilaktycznych w zakresie współczesnych zagrożeń dla dzieci i młodzieży oraz osiągnięte
                        cele.

            Audyt kontrolny przeprowadzony został za pomocą narzędzia skonstruowanego dla całego województwa małopolskiego przez    

    Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Oceny dokonano w sposób punktowy.  Przedłużenie ważności
    Certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” obowiązuje na okres pięciu lat po uzyskaniu pozytywnego wyniku z audytu. Decyzję
    o przedłużeniu ważności Certyfikatu  podejmie Małopolski Komendant Wojewódzki Policji po zatwierdzeniu Protokołu Posiedzenia
    Zespołu Certyfikującego Projekt „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo" w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. 
            
   
Daty związane z przyznaniem Certyfikatu „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”:

·           28 maja 2013 r. –  I audyt

·           21 czerwca 2013 r. – przyznanie szkole Certyfikatu „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo

·           3 października 2013 r. –  wręczenie Certyfikatu w Komendzie Wojewódzkiej    Policji  w Krakowie

 

horizontal rule

W GÓRĘ

KLASY PIĄTE Z WIZYTĄ W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W OŚWIĘCIMIU


/B.Gwóźdź/

horizontal rule

W GÓRĘ

SPOTKANIE Z POLICJANTEM W KLASACH CZWARTYCH - ZAGROŻENIA W SIECI

[photogallery/photo00029495/real.htm]

 

/B.Gwóźdź/

horizontal rule

W GÓRĘ

FINAŁ KONKURSU "BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY'

                    W gościnnym obiekcie "Terma Białka" w Białce Tatrzańskiej, odbył się 5 listopada 2014 r. uroczysty finał akcji Gazety Krakowskiej "Bezpieczna droga do szkoły", w czasie, której dzieci chodzące do klas 1-4 w małopolskich podstawówkach wysyłały do redakcji rysunki zachęcające do noszenia przez pieszych na ubraniu elementów odblaskowych.  Do redakcji trafiło ponad 4 tysiące  prac plastycznych; z naszej szkoły – 117 prac  z klas I – III. Cieszymy się ogromnie, że zdobywczynią jednej z głównych nagród jest uczennica kl. II a naszej szkoły- Ania Gierek, która zdobyła II miejsce w kategorii klas drugich.
           
Prace plastyczne na konkurs wykonano w klasach I – III pod kierunkiem wychowawców dnia 14.10.2014 roku na zajęciach opiekuńczo – wychowawczych, które były elementem realizowanego w tym roku projektu zintegrowanej polityki bezpieczeństwa „SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO”.

                                                                                                                             /Dorota Zając/

horizontal rule

W GÓRĘ

BĄDŹMY UWAŻNI, BĄDŹMY BEZPIECZNI

Pod takim hasłem, dnia 4 września odbyło się spotkanie najmłodszych uczniów z klas I – III z zaproszonymi gośćmi – p. pedagog Zofią Śmiech – Madej oraz z funkcjonariuszem zatorskiej policji, p. Ferdynandem Sajdakiem. Mamy nadzieję, że kolejna lekcja bezpiecznego poruszania się w drodze do szkoły oraz właściwego reagowania w innych niebezpiecznych sytuacjach dnia codziennego przyczyni się do bezpieczeństwa naszych uczniów.

/D.Zając/

 

horizontal rule

W GÓRĘ

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo                                                                                                                                                            

       

„ZSO w Zatorze – Szkołą Promującą Bezpieczeństwo”                                          

            3 października 2013 r. delegacja zatorskiej szkoły w składzie: Pani Dyrektor Agata Kogut, Koordynator Projektu Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa Pani Danuta Skrzypek, Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Paulina Polanek oraz Przedstawiciel Komisariatu Policji w Zatorze aspirant sztabowy Ferdynand Sajdak udała się do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w celu odebrania certyfikatu "Szkoły Promującej Bezpieczeństwo".
                Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie mł. insp. Paweł Dzierżak wraz  z Małopolskim Kuratorem Oświaty Aleksandrem Palczewskim wręczyli certyfikaty przedstawicielom 30 placówek oświatowych, które wzorowo realizowały założenia projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w ciągu dwóch ostatnich lat. Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa realizowany jest w Małopolsce już od 9 lat, a certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” uzyskało już 250 szkół. Nasza szkoła w dniu 3 października otrzymała taki certyfikat i znalazła się na liście szkół najwyżej ocenionych w województwie.
               
Po części oficjalnej delegacje szkół zostały zapoznane przez policjantów z procedurami ratowniczymi w górach, na jeziorach i rzekach; z nowoczesnymi technikami zbierania odcisków i zabezpieczania śladów z miejsc przestępstw oraz z technikami samoobrony. Bogatsi o nową wiedzę i doświadczenia zobowiązujemy się do kontynuowania zadań z zakresu bezpieczeństwa w ramach Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.                          

                                                                                                                          /Paulina Polanek/

horizontal rule

W GÓRĘ

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

              
  Dzieci coraz więcej czasu spędzają w Internecie. Surfują po sieci korzystając z komputerów i telefonów komórkowych. Zazwyczaj bieglej posługują się multimedialnymi urządzeniami niż dorośli. Nowe technologie otwierają przed młodym pokoleniem wiele możliwości, ale jednocześnie niosą ze sobą nowe problemy i zagrożenia.  Rodzaje internetowych zagrożeń to m. in.:
                    ▪ kontakt z nielegalnymi lub szkodliwymi treściami (np. materiały przedstawiające seksualne wykorzystanie dzieci, ksenofobia),
                    ▪ uwodzenie za pośrednictwem Internetu (grooming),
                    ▪ nękanie za pośrednictwem sieci (cyberprzemoc),
                    ▪ przesyłanie swoich nagich lub półnagich zdjęć (sexting),
                    ▪ kradzież lub nieświadome udostępnianie informacji (np. numerów kart, adresów, haseł, itp.)
Jednym z tematów poruszanych na lekcjach wychowawczych i zajęciach komputerowych w II półroczu 2012/2013 są zagrożenia internetowe – głównie cyberprzemoc. Rady dla rodziców i opiekunów:
                    1. Towarzysz dziecku w poznawaniu Internetu.
                    2. Zabezpiecz komputer programami filtrującymi dostosowanymi do wieku dziecka oraz programami antywirusowymi.
                    3. Pamiętaj, że z Internetem dzieci łączą się nie tylko przez komputer, ale coraz częściej przez telefon komórkowy.
                    4. Bądź świadom, jak długo dziecko dziennie korzysta z sieci – dbaj o zdrowy bilans pomiędzy jego aktywnością w sieci a ruchem i zabawą.
                    5. Pamiętaj, że w przypadku poważnych problemów z bezpieczeństwem w Internecie, w tym: nielegalnych treści, niebezpiecznych kontaktów, cyberprzemocy, możesz skontaktować się z ekspertami z      
                        Polskiego Centrum Programu Safer Internet.

[photogallery/photo00024723/real.htm]

horizontal rule

W GÓRĘ

PIERWSZA POMOC

                Będąc w klasie drugiej uczestniczyliśmy w zajęciach pozalekcyjnych zatytułowanych „Pierwsza pomoc”. Odbywały się one raz w miesiącu w wymiarze dwóch godzin. Ich celem była nauka najprostszych zasad udzielania pierwszej pomocy: od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon, po najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej. Korzystając z podręczników, pomocy dydaktycznych i demonstracyjnych ofiarowanych nam przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, uczyliśmy się teorii i praktyki. Chętnie i z zaangażowaniem ćwiczyliśmy resuscytację, zasady wzywania pomocy i bezpieczeństwa podczas jej udzielania. Nasze umiejętności zaprezentowaliśmy pani dyrektor, szkolnej pielęgniarce i naszym rodzicom. W ich obecności zdaliśmy egzamin i każdy z nas uzyskał certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy. Jesteśmy z siebie dumni!

/Uczniowie klasy IIIb./

horizontal rule

W GÓRĘ

ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUCZYCIELA W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIOM

            PREZENTACJA MULTIMEDIALNA DOTYCZĄCA TEMATU DO POBRANIA TUTAJ

horizontal rule

W GÓRĘ

PROGRAM EDUKACYJNY "KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA"

               
Program „Klub Bezpiecznego Puchatka” to największy w Polsce program o tematyce bezpieczeństwa skierowany do I klas szkół podstawowych w całej Polsce przygotowywany przez firmę Maspex i markę Puchatek wraz z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji i nauczycielami.
                Honorowy Patronat sprawuje Komendant Główny Policji oraz Kuratoria Oświaty. Celem programu Klub Bezpiecznego Puchatka jest uczenie dzieci bezpiecznych zachowań nie tylko na drodze, ale i w innych sferach ich aktywności: w domu, w szkole, czy w czasie zabawy. Celem akcji jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole. Program zwraca uwagę na potencjalne zagrożenia, uświadamia dzieciom i ich rodzicom skutki niebezpiecznych zachowań w domu, szkole i na drodze.
                W ramach programu:
                    ▪ szkoła otrzymała bezpłatne materiały do realizacji tego programu;
                    ▪ odbyły się zajęcia edukacyjne, na których Pierwszoklasiści poznali podstawowe zasady bezpieczeństwa, nauczyli się reagować w sytuacjach zagrożenia i unikać niebezpieczeństw.
                Po cyklu zajęć 34 Pierwszoklasistów z naszej szkoły zaliczyło Test Bezpieczeństwa i otrzymało dyplomy Klubu Bezpiecznego Puchatka, a szkoła otrzymała specjalny Certyfikat „Klubu Bezpiecznego Puchatka”.
                W realizacji założeń tego programu wspierał nas Dzielnicowy aspirant sztabowy Ferdynand Sajdak z Komisariatu Policji Zator.

/Wychowawcy klas I: D. Skrzypek, J. Zadora - Czopek/

horizontal rule

W GÓRĘ

AUDYT "BEZPIECZNA SZKOŁA"

                28 maja 2013 roku zespół specjalistów ds. prewencji kryminalnej i nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu i Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wizytował naszą szkołę.
W oparciu o zapisy Regulaminu nadawania certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” sprawdzeniu poddano:
                    • Obszar organizacyjny, infrastrukturalny i techniczny realizacji projektu;
                    • Sposób realizacji zadań związanych z promowaniem bezpieczeństwa oraz osiągnięte cele.
Oceny dokonano w sposób punktowy przy pomocy stosownych arkuszy oceny.  21 czerwca 2013 roku Małopolski Komendant Wojewódzki Policji zatwierdził Protokół posiedzenia zespołu certyfikującego projekt „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo" w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.
                Nasza szkoła otrzymała certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” i znalazła się na liście szkół najwyżej ocenionych w województwie.
 

/Koordynator Projektu: Danuta Skrzypek/
 

[photogallery/photo00029764/real.htm]

horizontal rule